Najbliższe koncerty

No events to display

Osiągnięcia

img065.jpg img066.jpg

Nagrody

nagroda1.jpg nagroda3.jpg

 

CHÓR MIESZANY „ECHO” LAUREATEM NAGRODY W DZIEDZINIE UPOWSZECHNIANIA MUZYKI CHÓRALNEJ

 

 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał indywidualne i zbiorowe doroczne nagrody finansowe za całokształt działalności oraz za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianiu kultury, ochronie dziedzictwa narodowego pn. Artystyczny Znak Podkarpacia 

 

Chór Mieszany "Echo" działający przy Zarządzie Oddziału ZNP  oraz Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza  w Krośnie otrzymał nagrodę w dziedzinie upowszechniania muzyki chóralnej. Otrzymanie wyróżnienie łączy się z okolicznością świętowania przez nas w bieżącym roku jubileuszu 75-lecia pracy artystycznej. Nagroda dla zespołu jest uznaniem dla idei, pasji i pracy jego założycieli, kolejnych członków i dyrygentów.

 

W okresie swego istnienia chór wystąpił na ponad 1350 koncertach. W swym repertuarze ma około 450 partytur nut utworów muzyki klasycznej, religijnej, ludowej, patriotycznej i rozrywkowej. Od momentu powstania przez chór przewinęło się ponad 420 członków, a obecnie skład zespołu tworzą 42 osoby.  Chórem kierowało łączenie 12 prezesów, a od 2018 roku funkcję tą sprawuje Andrzej Bartosik. Honorowym Prezesem Echa jest Kazimierz Jamroga.

 

Pracą zespołu na przestrzeni 75-lecia kierowało 4 dyrygentów, a jego obecnym kierownikiem artystycznym od 16 lat jest Mariola Rybczak.

 

Echo jest laureatem wielu nagród i wyróżnień na krajowych i międzynarodowych festiwalach i przeglądach. Jest współorganizatorem cyklicznych imprez kulturalnych pod patronatem Prezydenta Miasta Krosna

 

- Euroregionalnego  Koncertu Kolęd „Soli Deo Gloria” ,

 

- Wieczorów Poezji i Pieśni „Ave Maria”

 

- Wieczoru Pieśni i Melodii Patriotycznych „Tu jest moja Ojczyzna,

 

- Wieczoru Pieśni Patriotycznych „Żeby Polska była Polską” na krośnieńskim rynku.

 

Zespół nasz jest laureatem wielu nagród państwowych i społecznościowych.

 

W 2015 roku otrzymł medal „Za zasługi dla Krosna”, za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, kultywowanie polskich tradycji chóralnych oraz promocję miasta w kraju i za granicą.

 

Zespół jest laureatem najwyższego odznaczenia Zarządu Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Warszawie, który uhonorował chór Złotą Odznaką PZCHiO z Brylantem.

 

 Artystyczny Znak Podkarpacia jest kolejnym prestiżowym wyróżnieniem dla naszej społeczności.

 

Wnioskodawcą nagrody była Dorota Cząstka, dyrektor Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie.

Chór w czasie uroczystej gali w Urzędzie Marszałkowskim  reprezentował  w dniu 30 czerwca Andrzej Bartosik.