Najbliższe koncerty

No events to display

Osiągnięcia

img065.jpg img066.jpg

Nagrody

nagroda3.jpg nagroda1.jpg

 

     

    Mariola Rybczak ukończyła Państwowe Liceum Muzyczne w Krośnie. Jest absolwentką Wydziału Edukacji Muzycznej (w klasie dyrygowania prof. Alana Urbanka) oraz Pozawydziałowych Studiów Muzykoterapii Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Ponadto ukończyła Podyplomowe Studia Pedagogiki Kształcenia Słuchu w Akademii Muzycznej w Warszawie i Podyplomowe Studia Emisji Głosu pod kierunkiem prof. Jadwigi Gałęskiej-Tritt przy Centrum Animacji Kultury w Warszawie i Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
  Jako chórzystka śpiewała w następujących zespołach: Chórze Mieszanym Liceum Muzycznego w Krośnie, Chórze im. St. Krukowskiego Akademii Muzycznej we Wrocławiu, Chórze Kameralnym Politechniki Wrocławskiej „Consonanza", Zespole Wokalnym „Senza Rigore". 
     Działalność dyrygencką rozpoczęła już w trakcie studiów, jako asystent dyrygenta w Żeńskim Chórze Akademickim Uniwersytetu Wrocławskiego „Canto Ardente”. Od sierpnia 2004 r. jest dyrygentem Chóru Mieszanego „ECHO” działającego przy ZNP i RCKP w Krośnie. 
Prowadzi także warsztaty i zajęcia muzyczne w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie oraz współpracuje z Chórem Młodzieżowej Diakonii Muzycznej Archidiecezji Przemyskiej.
     Uczestniczyła wielokrotnie w seminariach dla dyrygentów chóralnych w Legnicy, Wrocławiu, Bydgoszczy, Krakowie, Łańcucie, Częstochowie i Rzeszowie. Od września 2004 r. pracuje w Zespole Szkół Muzycznych w Krośnie. W 2021 roku chór otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Krosna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.