Najbliższe koncerty

No events to display

Osiągnięcia

img065.jpg img066.jpg

Nagrody

nagroda3.jpg nagroda1.jpg

Tradycje ruchu śpiewaczego w Krośnie sięgają początków ubiegłego wieku. Wówczas to nauczyciel i kompozytor Franciszek Konior, zainicjował powstanie chóru nauczycielskiego przy Seminarium Nauczycielskim w Krośnie. W okresie międzywojennym z zespołami chóralnymi pracę kontynuował inspektor szkolny Stanisław Chrzanowski. Po II wojnie światowej, jesienią 1945 roku Władysław Sokołowicz – ówczesny organista w kościele farnym w Krośnie – podjął próbę zorganizowania chóru i został jego dyrygentem. Pierwszym mecenasem zespołu był Wydział Finansowy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Krośnie, następnie Spółdzielnia Spożywców „Robotnik” w Krośnie a od 1963 roku Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Krośnie. 

15 sierpnia 1946 roku, grupa inicjatywna w osobach Władysław Sokołowicz, Adam Komusiński, Emilia Kuczerowa, Józef Kędzierski, Emil Klimek, Franciszek Tenerowicz, Franciszek Biłopotocki, zarejestrowali Chór w Zjednoczeniu Zespołów Śpiewaczych i Instrumentalnych w Rzeszowie. Do roku 1957 kierownikiem artystycznym zespołu i dyrygentem był Władysław Sokołowicz. W latach 1958 – 59 krótkotrwale z zespołem pracowali dyrygenci Jan Szewczyk i Henryk Koszela. W roku 1960 batutę przejmuje Tomasz Urbanek, który nieprzerwanie pracuje z chórem do roku 1991, kiedy to przekazuje zespół Renacie Zajdel. Od sierpnia 2004 roku chórem dyryguje Mariola Rybczak.

Kolejnymi prezesami chóru byli: Adam Komusiński, Tadeusz Czajkowski, Jan Garda, Czesław Ludwinowski, Franciszek Tenerowicz, Tadeusz Komar, Zdzisław Trynkiewicz, Ernest Golik, Zofia Klimaszewska-Nycz, Kazimierz Jamroga /1970-2002/, Andrzej Wilk /2002-2010/, a od 2010 Danuta Chochołek. Dobra współpraca zarządu chóru i dyrygentów sprzyja rozwojowi artystycznemu zespołu, szczególnie można to zauważyć za czasów dyrygentury Tomasza Urbanka i Renaty Zajdel. 

Chórem Echo dyryguje Władysław Sokołowicz

W swej bogatej działalności koncertowej Chór występuje najczęściej w środowisku i regionie krośnieńskim oraz w wielu miastach Polski i za granicą. Uczestniczył m. in.  w Festiwalach Pieśni Chóralnej w Katowicach /1979 i 1984/ i w Poznaniu /1962 i 1987/, w dwudziestu Przeglądach Nauczycielskich Zespołów Artystycznych, Festiwalu „Cantate Deo” w Rzeszowie zdobywając II miejsce /1998/ i III miejsce /2004/. Koncertuje na uroczystościach państwowych i religijnych. Prowadzi wymianę artystyczną z zespołami chóralnymi ze Słowacji /Svidnik, Bardejov, Koszyce, Humenne, Brezno/, Węgry /Tiszavasvari, Miszkolc, Szerencs, Nyiregyhaza/, Belgii /Aubange/, Austrii /Mödling k.Wiednia/, Ukraina /Lwów, Krzemieniec/ oraz z wieloma chórami krajowym. 

Chórem Echo dyryguje Tomasz Urbanek

W repertuarze Chór posiada opracowanych około 300 utworów kompozytorów polskich i obcych od średniowiecza do czasów współczesnych, wśród nich psalmy, madrygały, pieśni, fragmenty oratoriów, mszy, melodie ludowe w opracowaniu artystycznym, formy taneczne polskich i innych narodów, itp. 

Władysław Sokołowicz

Władysław Sokołowicz
(1945 - 1960)

Chór współpracował i występował z Orkiestrą Mandolinistów w Krośnie, z Zespołem Pieśni i Tańca Ziemi Krośnieńskiej, z Orkiestrą Symfoniczną Towarzystwa Muzycznego w Krośnie, Orkiestrą Smyczkową Zespołu Szkół Muzycznych w Krośnie i własnym kwartetem męskim i żeńskim. Kolejnymi solistami zespołu byli: Maria Kulik, Anna Filip-Wasłowicz, Zofia Klimczak, Jacek Kądzielawa, Małgorzata Busz-Perkins, Janusz Janczura. Jako soliści współpracują Stanisława Mikołajczyk-Madej i Monika Niemczyk. 

Tomasz Urbanek

Tomasz Urbanek
(1960 - 1991)

Z inicjatywy Andrzeja Wilka od 1999 roku Chór organizuje w Krośnie Euroregionalny Koncert Kolęd „Soli Deo Gloria” z udziałem zespołów zagranicznych, Wieczory Poezji i Pieśni „Ave Maria” i koncerty z okazji Dni Papieskich. Bardzo ważnym wydarzeniem w historii chóru był udział w Mszy Świętej Kanonizacyjnej Błogosławionego Jan z Dukli, koncelebrowanej przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Krośnie 10 czerwca 1997 roku „Echo” nagrało i wydało dwie kasety i płyty CD. Funkcję prezesa do roku 2018  pełniła Danuta Chochołek.

Renata Zajdel

Renata Zajdel
(1991 - 2004)

Od roku 2004 dyrygentem chóru jest Mariola Rybczak.

W chwili obecnej chór liczy 40 członków. Prezesem jest Andrzej Bartosik. Funkcję Honorowego Prezesa Chóru pełni Kazimierz Jamroga.

Za działalność artystyczną Chór został uhonorowany: Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Dyplomem Ministra Kultury i Sztuki, Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego, Odznaką Zasłużony dla Województwa Krośnieńskiego, Złotą Odznaką Polskiego Związku Chórów i Orkiestr z Brylantem, Medalem za zasługi dla Miasta Krosna przyznanym przez Prezydenta Miasta Krosna oraz Nagrodę Zarządu Województwa Podkarpackiego pn.Artystyczny Znak Podkarpacia za całokształt działalności w dziedzinie upowszechniania muzyki chóralnej oraz wieloma dyplomami i pucharami. W 2021 roku chór otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Krosna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.