Szanowny/a Pan/Pani,

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, przekazujemy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Chór mieszany „Echo”

1. Administrator danych Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Chór mieszany „Echo” z siedzibą w Krośnie przy ul. Łukasiewicza 63, dane kontaktowe: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

2. W jaki sposób zostały pozyskane dane, jaki obejmują zakres, jaki jest okres ich przetwarzania. Dane, którymi dysponujemy pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana (poprzez uprzedni kontakt), od Pana/Pani współpracowników, bądź ze strony internetowej.Przetwarzane przez nasdane obejmują maksymalnie: imię, nazwisko, pełnioną funkcję/stanowisko służbowe, dane kontaktowe: e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrazi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania tych danych.

3. Czy Pana/Pani dane będą przekazywane podmiotom trzecim. Chór mieszany „Echo”nie przekazujedanych osobowych podmiotom trzecim w celach komercyjnych. Wykorzystujemy je jedynie do realizacji programu pracy chóru, realizacji zamówień, wykonania zleconych usług, prowadzonej dokumentacji, badania opinii na temat naszej działalności statutowej, oraz do celów promocji naszejoferty usługowej. W uzasadnionych sytuacjach , np. poprzez umowę dotyczącą realizowanych dla Państwa/firmy usług, lub wsparcia IT dla Chóru mieszany „Echo”, Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym.

4. Pana/Pani uprawnienia związane z danymi osobowymi:

• prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych

• prawo do sprostowania danych • prawo do usunięcia danych

• prawo do ograniczenia przetwarzania

• prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe)

• prawo do wniesienia skargi do Zarządu chóru/organu nadzorczego

Zapewniamy, że Chór mieszany „Echo”dokłada wszelkich należytych starań, w celu zapewnienia ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.