DYRYGENT

 


 

     

    Mariola Rybczak ukończyła Państwowe Liceum Muzyczne w Krośnie. Jest absolwentką Wydziału Edukacji Muzycznej (w klasie dyrygowania prof. Alana Urbanka) oraz Pozawydziałowych Studiów Muzykoterapii Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Ponadto ukończyła Podyplomowe Studia Pedagogiki Kształcenia Słuchu w Akademii Muzycznej w Warszawie i Podyplomowe Studia Emisji Głosu pod kierunkiem prof. Jadwigi Gałęskiej-Tritt przy Centrum Animacji Kultury w Warszawie i Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
  Jako chórzystka śpiewała w następujących zespołach: Chórze Mieszanym Liceum Muzycznego w Krośnie, Chórze im. St. Krukowskiego Akademii Muzycznej we Wrocławiu, Chórze Kameralnym Politechniki Wrocławskiej „Consonanza", Zespole Wokalnym „Senza Rigore". 
     Działalność dyrygencką rozpoczęła już w trakcie studiów, jako asystent dyrygenta w Żeńskim Chórze Akademickim Uniwersytetu Wrocławskiego „Canto Ardente”. Od sierpnia 2004 r. jest dyrygentem Chóru Mieszanego „ECHO” działającego przy ZNP i RCKP w Krośnie. 
Prowadzi także warsztaty i zajęcia muzyczne w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie oraz współpracuje z Chórem Młodzieżowej Diakonii Muzycznej Archidiecezji Przemyskiej.
     Uczestniczyła wielokrotnie w seminariach dla dyrygentów chóralnych w Legnicy, Wrocławiu, Bydgoszczy, Krakowie, Łańcucie, Częstochowie i Rzeszowie. Od września 2004 r. pracuje w Zespole Szkół Muzycznych w Krośnie.

WERSJE JĘZYKOWE
 
     


GALERIA


koncert "Soli Deo Gloria" 13 stycznia 2007 roku w Krośnie

koncert "Deo Gloria" 13 stycznia 2007 roku w Krośnie

więcej...


koncerty na Kresach w czerwcu 2006 roku
koncerty na Kresach w czerwcu 2006 roku

więcej...


koncert w Łagiewnikach - 2006 rok

więcej...

 

SPONSORZY


Urząd Miasta Krosna
Krośnieński Dom Kultury

Nowy Styl sp. z o.o. Krosno

PKO BP O/ Krosno
Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane
Podkarpackie Centrum Dystrybucyjne „TYMBARK” - Krosno
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie
Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A. Rejon Krosno
SPLAST” sp. z o.o. Jedlicze
Firma „PIEROŻEK”
Pracownia Ozdób Choinkowych Alicja Waszkowska
PPH „GALTEX” Jedlicze
SPEC-MOT” Jedlicze
Cukiernia Grzegorza Nowaka
Piekarnia Mariana Krukierka
Biuro Rachunkowe „PERFEKT”


PATRONAT MEDIALNY


        


©   C o p y r i g t s   C h ó r   M i e s z a n y   E C H O   2 0 0 7.   A l l   r i g h t s   r e s e r v e d


Projekt i wykonanie: e-biznes