W dniach 15-16 czerwca 2018 roku wzięliśmy udział w XXII Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Religijnej „Cantate Deo” zorganizowanym przez Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie przy współpracy Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.

Przygotowanie i udział w festiwalu było naszym drugim celem artystycznym w bieżącym roku pracy. Przygotowania rozpoczęliśmy od początku kwietnia opracowując bardzo ambitny i ciekawy repertuar. Próby z racji zarówno potrzeb, jak również „szczupłego” terminu odbywały się dwa razy w tygodniu. Nie było to łatwe, gdyż dziesiątkowały nas absencje, choroby i sam skład festiwalowy nie udało się zebrać w 100 procentach. Ostatecznie jednak wyjechaliśmy w 28 osobowym składzie wykonując następujący program :

- Spirit of God – J.E. Moor, - Otcze nasz – A. Makor, - Ave Maria – Ph. Stopford z akompaniamentem Antoniego Tełewiaka, oraz Jubilate – J. M. Mitchel.

Koordynatorem Festiwalu jest od wielu lat pani Maria Tronina - Telichowska. Przesłuchania konkursowe odbywały się przez okres dwóch dni w kościele farnym w Rzeszowie. W festiwalu wzięło udział 13 chórów w tym jeden ze Lwowa, klasyfikowane łącznie w siedmiu kategoriach. Występy chórów oceniało jury w składzie: dr hab. Anna Olszewska (Białystok), dr hab. Wiesław Grzegorski (Kraków), dr Bożena Stasiowska-Chrobak (Rzeszów), mgr Zofia Stopińska (Rzeszów) oraz ks. dr Andrzej Widak (Rzeszów).

Na zakończenie festiwalu wzięliśmy udział we Mszy Świętej pod przewodnictwem Ks.Bba Kazimierza Górnego, wykonując pieśń na wejście. Biskup Senior wziął udział w uroczystym rozdaniu nagród, w którym uzyskaliśmy III miejsce w kategorii chórów mieszanych oraz nagrodę pieniężną. Wraz z gratulacjami, jakie otrzymała za dyrygenturę od przewodniczącej jury p. A. Olszewskiej, nasza Mariola otrzymaliśmy pochwały za dobór i smak repertuaru. Pierwsze miejsce w kategorii chórów mieszanych zdobył chór Divino Amore ze Lwowa, z którym nawiązaliśmy kontakty artystyczne pod kątem przyszłej współpracy.