Od 2001 roku w czasie weekendu majowego odbywa się w naszym mieście "Wieczór Poezji i Pieśni Ave Maryja". W niedzielny wieczór 5 maja pomysłodawca koncert : Chór Mieszany Echo zaprosił do udziału w nim utalantowanych instrumentalistów: Julię Rybczak (skrzypce), Martynę Cholewiak (altówka) oraz Mateusza Gałuszkę, Marcela Mola i Jakuba Niziołka (organy). W ich wykonaniu usłyszeliśmy m.in dzieła : J.S. Bacha, D. Buxtehudego, G.Cacciniego, F. Nowowiejskiego, F. Mendellshona-Bartholdy. Sam chór pod kierownictwem artystycznym Marioli Rybczak zaprezentował nowe aranżacje utworów, których przewodnią treścią było zawołanie "Ave Maria". Były to kompozycje J.K. Pawluśkiewicza, A. Koszewskiego i K. Jenkinsa. Victora C. Johnsona  oraz współczesnych autorów. Aranżacje dzieł przeplatane były recytacjami wierszy o tematyce maryjnej. Chór po raz pierwszy zaprezentował przed widzami dwie nowości: "Ave Maria" K.Jenkinsa oraz "Deo Dicamus Gratias" V.C. Johnsona.Adepci muzyki klasycznej i chóralnej zgotowali wykonawcom gorącą owację. Jego nowum było połączenie występów instrumentalnych z prezentację medialną prezentujących je artystów. 
 
 
 

28 kwietnia w sali widowiskowej GOKiBP  nasz chór wykonał koncert patriotyczny w ramach projektu,, Pamięć o bohaterach i wydarzeniach budujących Niepodległe Państwo Polskie. Zaprezentowaliśmy łącznie 17 pięknych pieśni patriotycznych z akompaniamentem Grzegorza Przepióry. Program projektu objął również recytację wzruszających wierszy o Ojczyźnie, a dla celów koncertu została opracowana specjalna prezentacja multimedialna autorstwa Agnieszki Sochy. Koncert został bardzo gorąco przyjęty przez gromadzoną na koncercie publiczność. Partie solowe wykonali Agnieszka Socha, Teresa Szmyd, Magdalena Kasprzyk  i Tadeusz Borkowski. Autorem scenariusza była nasza niezawodna dyrygentka Mariola, a koncert profesjonalnie prowadziła M. Kasprzyk.