W środowe przedpołudnie 22 lipca spadła na nas smutna wiadomość. Po wielu miesiącach zmagania się z nieuleczalną chorobą, odszedł na wieczną służbę nasz wieloletni kolega, przyjaciel a przede wszystkim wybitny akompaniator, człowiek – orkiestra Antoni Tełewiak.

Był absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej w klasie fortepianu i akordeonu. Studiował w Akademii Muzycznej w Krakowie oraz współpracował z teatrem „Stu” Krzysztofa Jasińskiego. Jego działalność artystyczna związana była ze środowiskiem krośnieńskim. Wychował wielu absolwentów szkół muzycznych, laureatów ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów, którzy z powodzeniem kontynuują naukę i karierę w szkołach wyższych na kierunkach muzycznych czy krajowych i międzynarodowych estradach. Okresowo pracował również w charakterze muzyka na amerykańskich statkach wycieczkowych. Oprócz działalności dydaktycznej był również czynnym solistą i akompaniatorem, biorąc udział w koncertach na rzecz lokalnej społeczności. Z dużym powodzeniem reprezentował nasze miasto Krosno na estradach ogólnopolskich i międzynarodowych otrzymując szereg nagród i wyróżnień.

Z chórem Echo współpracował od ponad 20 lat, tworząc w czasie koncertów swoisty klimat, zaangażowaniem oddawał widowni głębie swej artystycznej duszy.

 

Śpiewając „Gdzie są chłopcy z tamtych lat…” zachowujemy w pamięci wszystkie dźwięki, jakie Antoś wygrywał.

 

 

 

Zbawienie wieczne racz mu dać Panie !!!

 

CHÓR MIESZANY „ECHO” LAUREATEM NAGRODY W DZIEDZINIE UPOWSZECHNIANIA MUZYKI CHÓRALNEJ

 

 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał indywidualne i zbiorowe doroczne nagrody finansowe za całokształt działalności oraz za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianiu kultury, ochronie dziedzictwa narodowego pn. Artystyczny Znak Podkarpacia 

 

Chór Mieszany "Echo" działający przy Zarządzie Oddziału ZNP  oraz Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza  w Krośnie otrzymał nagrodę w dziedzinie upowszechniania muzyki chóralnej. Otrzymanie wyróżnienie łączy się z okolicznością świętowania przez nas w bieżącym roku jubileuszu 75-lecia pracy artystycznej. Nagroda dla zespołu jest uznaniem dla idei, pasji i pracy jego założycieli, kolejnych członków i dyrygentów.

 

W okresie swego istnienia chór wystąpił na ponad 1350 koncertach. W swym repertuarze ma około 450 partytur nut utworów muzyki klasycznej, religijnej, ludowej, patriotycznej i rozrywkowej. Od momentu powstania przez chór przewinęło się ponad 420 członków, a obecnie skład zespołu tworzą 42 osoby.  Chórem kierowało łączenie 12 prezesów, a od 2018 roku funkcję tą sprawuje Andrzej Bartosik. Honorowym Prezesem Echa jest Kazimierz Jamroga.

Msza Św. w Dzień Św. Cecylii i Walne Zgromadzenie Członków

Święta Cecylia jest patronką chórzystów, lutników, muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych. W tradycji naszego chóru – jej wspomnienie obchodzimy w intencji zmarłych naszych chórzystów i dyrygentów. Corocznie w dzień Wszystkich Świętych pamiętamy o tej części rodziny chóralnej, która przeszła na drugą stronę życia i śpiewa w chórach anielskich. Nawiedzamy groby zmarłych, pozostawiając ślady naszej pamięci, a w dzień poświęcony Św. Cecylii podejmujemy się oprawy Mszy Świętej w Klaszorze OO Franciszkanów. 22 listopada modlitewną pamięcią objęliśmy 23 naszych poprzedników, a chór wykonał kilka pieśni w czasie Mszy Świętej oraz po jej zakończeniu.

 

 

XX EUROREGIONALNY KONCERT KOLĘD „SOLI DEO GLORIA”

Jubileuszowa, XX edycja koncertu była wielkim przedsięwzięciem i wydarzeniem kulturalno- religijnym naszego miasta. Tradycja koncertu i jego ranga pozwoliła organizatorom na zaproszenie pięciu wykonawców : dwóch chórów z Węgier, zaprzyjaźnionego z „Echem” chóru Cantores Carvatiani, a także niezwykle utalentowanego zespołu gospel ze słowackiego Presova.
Edycja odbyła się pod patronatem Prezydenta Miasta KrosnaPana Piotra Przytockiego, apatronat medialny na objęła Rozgłośnia Archidiecezji Przemyskiej – Radio Fara.
Koncert otworzył obchodzący swe 50-lecie, chór nauczycielski : Hegyalja Pedagógus Kórusz Szerencs. Zespół, dyrygowany przez Zoltán Sándora wykonała kolędy oraz utwory sakralne uznanych kompozytorów europejskich i węgierskich, udanie wprowadzając zgromadzoną, ponad tysięczną widownie w atmosferę koncertu.
.
Chór Cantores Carvatiani z Gorlic, dyrygowany przez Annę Cisoń zaprezentował 7 kolęd i pastorałek, świeżo nagranych na płycie z kolędami.
Zaproszeni goście pokazali swój warsztat wokalny i piękne brzmienie, wykonując niemal bezbłędnie kolędy różnych przekrojów i epok, zespół zebrał gromkie oklaski, dowodząc swej wysokiej pozycji na chóralnym rynku.
Zespół GOD’sze słowackiego Presova, pod kierownictwem Janki Tomko Ferencikovej wystąpił przed krośnieńską publicznością po raz pierwszy. Cztery młode kobiety poprzez muzykę gospel oddali klimat Bożego Narodzenia.

Zachęcamy każdego mieszkańca Krosna na oddanie głosu w ramach budżetu obywatelskiego na nasz chóralny projekt (nr 16-projekt dzielnicowy). Za rok na scenie mile widziane Echoludki:)

https://krosno.budzet-obywatelski.org/projekt/7622?fbclid=IwAR2WeTcANN_LkDT_QW7IWWlnF4ZygsI4bsDJkSAvyq1YmvwhC5BgUPSYq_k