Najbliższe koncerty

No events to display

Osiągnięcia

img065.jpg img066.jpg

Nagrody

nagroda1.jpg nagroda3.jpg

Okres przedświąteczny był niezwykle pracowitym czasem naszego zespołu.

Sobota 19 listopada była czasem udziału wybranych przez panią dyrygent przedstawicieli Echa, którzy wzięli udział w ciekawym przedsięwzięciu Oddziału PZChiO w Rzeszowie. Warsztaty z emisji głosu „Chórotrele” przeprowadziłą wybitna prowadząca p. dr Anna Bednarska. W przedsięwzięciu wzięli udział dyrygenci i chórzyści chórów będących członkami rzeszowskiego PZCHiO. Przeprowadzona edycja warsztatów emisji głosu jest pierwszą z zapowiedzianych tego rodzaju przez Oddział.

W dzień wspomnienia Św. Cecylii wzięliśmy udział w Eucharystii będącej czasem modlitwy członków Echa za zmarłych i żyjących dyrygentów oraz chórzystów oraz członków ich rodzin.Przez wstawiennictwo Matki Bożej Murkowej prosiliśmy o dar uzdrowienia dla naszej kol. Ewelinki Chowaniec.

Po zakończonej Eucharystii odbyło się nasze zebranie sprawozdawczo – wyborcze. W wyniku przeprowadzonego głosowania wybrane zostały władze chóru oraz komisja rewizyjna.

W poniedziałek 5 grudnia w siedzibie Zespołu Szkół Muzycznych – szerokie gremium Chóru wzięło udział w zorganizowanych warsztatach chóralnych. Warsztatu w sposób nowatorski przeprowadziła dr hab. Małgorzata Podzielny z Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu. Prowadząca wzięła na cel przygotowanie m.in. dwóch nowych kolęd w opracowaniu na chór mieszany.

Smutna wiadomość o odejściu do chórów anielskich naszej śp. Ewelinki była okolicznością licznego udziału w jej ziemskich pożegnaniu. Taka też była jej prośba pod adresem zespołu i w piątkowe popołudnie 9 grudnia uczestniczyliśmy w tych uroczystościach w Sanktuarium MB w Jaśliskach.

Czas Adwentu zaakcentowaliśmy poprzez uczestnictwo w organizowanych przez O PZCHiO koncertach adwentowych. W pełną zimowej aury, niedzielę 11 grudnia wykonaliśmy trzy utwory o tematyce maryjnej i sakralnej. W krośnieńskiej Bazylice kolegiackiej Św. Trójcy pięknie wybrzmiały treści „Anima Christi”, „O Maryjo Ty zwyciężaj” oraz „Bóg jest Miłością”.

Koncert prowadziła sama p. prezes dr Anna Kamińska – Marek, a wzięły w nim udział łącznie jedna orkiestra i trzy chóry.

Pierwsza grudniowa próba  przyniosła czas radości związany ze świętowaniem jubileuszu naszego wspaniałego kolegi Stasia Pelczara.